MAYABOOK

Přehledný, intuitivní systém pro správu Vašich rezervací

Když chcete mít Vaše rezervace pod kontrolou

MAYA Book je přehledný rezervační systém, díky kterému budete mít veškeré Vaše rezervace pod kontrolou. Vaši zákazníci již nemusejí pro objednání termínu telefonovat, posílat maily, nebo dokonce chodit osobně. Vše vyřídí z pohodlí domova nebo ze zaměstnání, zkrátka odkudkoliv a zabere jim to pouze pár kliknutí myší.

MAYA Book se řadí mezi přívětivé rezervační programy, které jsou vhodné pro všechny uživatele. Není potřeba žádných znalostí HTML. Stačí Vám, když zvládáte základy Wordu.

Administrace je nejen přívětivá, ale především jednoduchá a funkční. MAYA Book je možné použít i jako interní informační systém pro organizaci práce zaměstnanců.

Třešničkou na dortu je česká lokalizace s možností rozšíření o další jazyky a další front-endové šablony.

REZERVACE TERMÍNU, PŘEHLED REZERVACÍ, OTEVÍRACÍ DOBA, PRACOVIŠTĚ, SLUŽBY, NASTAVENÍ, DEMO.

Rezervace termínu v několika krocích

Samotná rezervace termínu probíhá velmi jednoduše v několika krocích a zabere pouze pár kliknutí myší.

 1. Zákazník vybere požadovanou službu a datum. Na základě výběru se zobrazí tabulka s výběrem volných termínů a pracovníků (pracovišť), kteří vybranou službu poskytují.

 2. Následně vybere požadovaný čas. Systém hlídá, jestli se nepokouší rezervovat už rezervovaný termín, případně jestli se nepokouší rezervovat službu, která trvá 2 hodiny na hodinu před koncem pracovní doby.

 3. Vyplní kontaktní údaje. Pokud je vše vyplněno správně, může odeslat formulář v opačném případě je zobrazena chybová zpráva.

Po odeslání rezervace je doručený e-mail administrátorovi a zároveň rezervující osobě.

Pokud přidává rezervaci admin, tak může přidat ještě jednu krátkou poznámku, která se zobrazí v kalendáři v barevném políčku.


Přehled rezervací v administraci

Po přihlášení do administrace se jako první zobrazuje to, co dělá z MAYA Book tak užitečný nástroj. Je to přehledný kalendář na následujících 7 dní. Podle barev hned na první pohled vidíte, na který termín, ke komu a na jakou službu je někdo objednaný. Kromě toho má ještě další užitečné funkce.

 • První, nejdůležitější funkcí je přidávání rezervací přímo z administrace. Tímto způsobem je umožněno používat MAYA Book jako interní informační systém pro organizaci práce bez použití front-endu. Nebo takto můžete přidávat rezervace obdržené telefonicky nebo e-mailem. Rezervaci přidáte dvojklikem na prázdné políčko v kalendáři. Otevře se formulář, kde vyplníte vše potřebné a formulář uložíte.

 • Následuje podobná funkce. Kliknutí na barevné políčko s rezervací se zobrazí formulář pro editaci rezervace. Tento formulář umožňuje také smazání rezervace.

 • Další funkce je blokování termínů, aby je nešlo rezervovat přes front-end. To se provádí klikáním na jednotlivá prázdná políčka a následným kliknutím na tlačítko „blokovat vybrané termíny“. Je takto možné blokovat termíny napříč celým zobrazeným kalendářem.

 • Poslední funkcí je přidání poznámky. Kliknutím na název pracovníka (pracoviště) vlevo se zobrazí okno pro vložení komentáře k jednotlivému řádku. Ten se potom zobrazuje při najetí myší na název pracovníka (pracoviště). Tím si můžete psát jednoduché poznámky ke každému dni.

Další záložky „rezervace na“ a „rezervace od“ jsou prakticky stejné s tím rozdílem, že první zobrazuje jenom vybraný den a druhá vše od vybraného dne. Na obou záložkách je možné rezervace mazat, a pokud je zapnuté schvalování rezervací, tak je možné schvalovat rezervace.

A poslední důležitá věc v této části je tlačítko „vytisknout vybraný den“. Tím si vytisknete přehlednou tabulku se všemi rezervacemi na vybraný den.


Otevírací doba

V části otevírací doba se nastavuje otevírací doba na jednotlivé dny. Je zde pár užitečných možností k nastavení.

 • Minimální rezervace znamená velikost políčka v kalendáři a měla by být stejná jako nejkratší nabízená služba.

 • Uzávěrka je další speciální funkce. Pokud je zapnutá, tak je možné určit čas před/po uzavírací době a před/po otevírací době, kdy není možné provádět rezervace na následující/aktuální den. Je to užitečná funkce, jelikož není někdy vhodné, aby se třeba ve 20 hodin večer objednal někdo na 8 hodin ráno další den. Na některé služby je třeba se nějak připravit anebo je potřeba se s klientem ještě na určitých věcech domluvit. Je to důležité hlavně v případě, že je vypnuté potvrzování rezervací (rezervace jsou odesláním automaticky potvrzené).


Pracoviště

Zde se přidávají a upravují jednotlivá pracoviště (pracovníci) a k nim se přiřazují jednotlivé činnosti, které je možné na daném pracovišti poskytnout.


Služby

Tady se přidávají a upravují jednotlivé nabízené služby. U každé služby se kromě názvu nastavuje délka služby, nejbližší rezervovatelný termín (např. na některé činnosti je potřeba objednat materiál, takže potřebujte na přípravu více času), barva pod kterou se zobrazí v kalendáři, veřejná položka (pokud se nezaškrtne, tak se zobrazí ve front-endu pouze přihlášenému adminovi – to znamená, že admin může rezervovat i další věci, který nejsou běžně dostupné, ale potřebuje je přidat do kalendáře), povinná poznámka (pokud potřebujete další informace, tak donutíte uživatele aby vyplnil poznámku) a poslední je cena (pouze informativní položka, ale zobrazuje se například v e-mailu s potvrzením).


Nastavení

Je možné nastavit texty, které se zobrazí před a za formulářem ve front-endu. Dále e-mail administrátora (adresa z které se odesílají e-maily) a text, který se objeví v každém odeslaném mailu. Může to být třeba reklamní sdělení, akční nabídka… Můžete změnit výchozí šablonu front-endu (pokud máte nějakou další nainstalovanou), změnit výchozí jazyk, heslo, nainstalovat další front-endovou šablonu a jazyk.

Dema

Všechny funkce MAYA Book můžete neomezeně vyzkoušet na demo.mwebdesign.cz". Při první návštěvě je Vám vytvořeno demo s jedinečnou adresou. Stačí pouze dokončit instalaci, při které můžete vybrat jestli chcete nainstalovat i demo data. Potom už můžete bez jakéhokoliv omezení vytvářet rezervace, měnit nastavení, prostě dělat cokoliv abyste si MAYA Book pořádně vyzkoušeli a nekupovali zajíce v pytli. Demo se automaticky po 24 hodinách nečinnosti smaže.

 • Kadeřnictví

  Rezervační systém vložený pomocí iframe do statické demo stránky kadeřnictví.

Kontaktní informace

Info

Michal Mayer
Břežany 137
341 01 Břežany
IČ: 87395894

Telefon

+420 777 986 818